De provenance van de drie plafondschilderingen

1672
Vervaardigd voor eigenaar van Herengracht 446 de heer Andries de Graeff

1875
Alberdingk Thijm beschrijft de plafonds tijdens een bezoek aan het huis 1

1900
Op gezag van de huidige eigenaar Sint Willebrordus Stichting wordt het plafond-ensemble verwijderd uit Herengracht 4462

1900-1903
Depot Rijksmuseum Amsterdam

1903
Carnegie Stichting verwerft voor fl. 9.130,-- bij veilinghuis Frederik Muller & Co te Amsterdam het plafond-ensemble3. Het ensemble wordt geveild onder de titel “Le Triomphe de la Paix”.

1903-1910
Depot Rijksmuseum Amsterdam. In afwachting van oplevering van het Vredespaleis te Den Haag

1910-1913
Restauratie van het plafond-ensemble door het restauratie-atelier J.A. Hesterman & Zonen te Amsterdam4

1913-heden
Plaatsing van het plafond-ensemble in de Bol-zaal van het Vredespaleis

 


1 Snoep, Derk P. Gerard de Lairesse als Plafond- en Kamerschilder. Bulletin van het Rijksmuseum. Nr. 18, 1970. p. 161
2 Eeghen, Isabella H. van (red.). Vier eeuwen Herengracht. Amsterdam: Amstelodmum, 1976. p. 552
3 Catalogus “Le Triomphe de la Paix”, Frederik Muller & C0, 17 November 1903. Nota archief Vredespaleis
4 Correspondentie van het restauratie-atelier J. A. Hesterman & Zonen periode 1910-1913